MAĞAZA KULLANIM KOŞULLARI

Mağaza Kullanım Kuralları

 1. “Mağaza Adı”nın listelerde doğru görüntülenmesi için, “Firma Adı” şeklinde girilmesi gerekir. Mağaza adında ikon, sembol ve işaret kullanılamaz.
 2. Mağaza adı, mağaza açıklaması, mağaza logosu, mağaza alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında siyasi ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan ( .com, .net, .org, .edu, vb.) ifadeler kullanılamaz.
 3. Mağaza adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma veya marka ismi olamaz.
 4. Bir mağaza sadece bir firmaya ya da her halde franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın sadece tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda: her bir şube için ayrı mağaza açılacaktır. Bir mağazada birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. Motosiklet.com, şube varlığının belirlenmesinde adres bilgisinin farklı olması ölçütüne göre hareket edebilecektir. Mağazanın ve mağazadan kaynaklanan tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya harhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz. (YG/25.01.2012*)
 5. Mağaza içerisinde satışa sunulan ürünler "Yasaklı Ürünler Listesi" yer almamalıdır.
 6. Mağaza içerisinde satışa sunulan ürünler "İlan Verme Kuralları"nın dışına çıkmamalıdır.
 7. Mağaza sürelerinde 1 ay standart olarak 30 gün kabul edilmektedir.
 8. Sadece “Kurumsal” kullanıcılar mağaza açabilirler. “Kurumsal” kullanıcıların, “Vergi Dairesi” ile “Vergi Numarası” (tüzel kişiler için) veya “TC Kimlik No” (gerçek kişiler için) ve motosiklet.com tarafından talep edilen diğer bilgilerini sisteme eksiksiz, doğru ve ilgili resmi bilgilere uygun olarak girmeleri gerekmektedir.
 9. Mağaza içerisinde ilanlar "limitler" dahilinde yayınlanır.

Mağazayı Kapatma İsteği Halinde;

 1. Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde;
 2. Kurumsal Üyelik iptalini, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, motosiklet.com’a yazılı başvurması halinde isteyebilir. Üye'nin Kurumsal Üyelik için ödemiş olduğu toplam bedelden bir aylık kiralama bedeli (1 Yıllık abonelik bedeli / 12) ve buna ek olarak %30 sözleşmeyi erken feshetme bedeli kesilerek, kalan meblağ kullanıcının belirteceği banka hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.
 3. Üye’ye herhangi bir sebeple temin edilen her türlü ücretsiz/hediye dopingler iade kapsamına dahil edilmez. Kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kullanım hakkının motosiklet.com tarafından sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli da bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.
 4. Aktivasyon tarihi 30 günü geçen ve Kurumsal Üyeliğini sonlandırmak isteyen Üye’ye herhangi bir bedel iadesi yapılmamaktadır.
 5. motosiklet.com tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumsal Üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Üye'nin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.
 6. Mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi durumu:
 7. Mağaza sahibi ve alt kullanıcıların, mağaza kurallarını ihlal etmesi durumunda, Motosiklet.com tarafından belirlenecek bir süre ile mağaza kullanım hakkı askıya alınır ve ilanlarını düzeltme süresi verilir. Üye’nin fiillerinin veya ilanlarının motosiklet.com Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka ve ahlaka aykırılık teşkil etmesi, Üye'nin üyelik ve Mağaza açılması sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Üye’nin mağaza kullanma hakkı Motosiklet.com’un belirleyeceği süre ile dondurulabilir. Üye’nin üyeliği derhal sona erdirilebilir ve mağaza kullanma hakkı sona erdirilebilir.
 8. Üyeliğin veya kullanım hakkının sona erdirilmesi halinde, Üye’ye herhangi bir sebeple temin edilen her türlü ücretsiz/hediye dopingler iade kapsamına dahil edilmez. Kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kullanım hakkının motosiklet.com tarafından sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli da bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.
 9. Mağaza sahibi ve mağaza alt kullanıcıları belirtilen süre içinde mağaza paketine dahil kategorilerde ilan girişinde bulunamaz.
 10. "Mağaza"nın 1. defa "İlan Verme Kuralları"na uygun davranmadığı tespit edilir ise arama sonuç listelerinin en arka ve alt sıralarında görüntülenecektir.Mağaza sahibi ve alt kullanıcıları tekli doping alamaz ve toplu doping kullanamaz."Mağaza"nın 2. defa "İlan Verme Kuralları"na uygun davranmadığı tespit edilir ise mağaza sahibi ve alt kullanıcıları; 3 gün boyunca ilan veremez, Pasif ilanları aktif edemez, yeni ilan veremez, doping alamaz ve kullanamaz, aktif ilanları güncelleyebilir."Mağaza"nın 3. defa "İlan Verme Kuralları"na uygun davranmadığı tespit edilir ise "Mağaza" 3 gün süre ile dondurulur.

*YG= Yeni Güncelleme

 1. Toplu Doping Kullanım Koşulları
 2. Toplu doping satışı sadece mağaza sahipleri ve mağaza alt kullanıcıları için geçerlidir. Her bir Doping’in kullanım süresi Dopingli ilan yayınlanmasından itibaren minimum 1 haftadır. Dopingin süresi bitmeden iptal edilirse ücret iade edilmez.
 3. Her bir ilanda kullanılan doping sadece kullanıldığı ilan için geçerlidir ve fakat başka bir ilana hiçbir şekilde aktarılamaz.
 4. Dopingli ilan silindiğinde veya yayından kaldırıldığında doping pasif olur ve tekrar aktif hale getirilemez.
 5. Toplu Doping alan kullanıcı mağaza üyeliği bittiğinde üyeliğinde kalan dopingleri mağaza üyeliğini yenileyene kadar kullanamaz.
 6. Toplu doping satışlarında alınan dopinglerin kullanım süresi Dopinglerin sisteme tanıtıldığı andan itibaren 180 gündür. 180 gün içinde kullanılmayan toplu dopingler kullanılmış sayılır ve geçerliliğini yitirir.
 7. Toplu doping alımlarında alınan dopingler farklı dopinglerle değiştirilemez.
 8. Toplu doping alımlarında alınan dopingler ilgili mağaza yöneticisi için geçerlidir, farklı bir mağaza kullanıcısına aktarılamaz.
 9. Toplu satın alınan Dopingler, kampanyalı toplu doping satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamında verilen ücretsiz/hediye dopingler hiçbir şekilde iade edilemez.
 10. Mağaza motosiklet.com tarafından pasif ediliyorsa; mağazaya tanımlanmış toplu dopinglerin iadesi tahsil edilen birim fiyatı üzerinden hesaplanır. Ancak kampanyalı toplu doping satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamında toplu dopingler iade kapsamına dahil edilmez.
 11. Kampanyalı toplu doping satışları dahilinde eklenen ücretsiz/hediye dopingler iade kapsamına dahil edilmez. Kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kullanım hakkının motosiklet.com tarafından sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak toplu doping bedelinden kesilir ve mağaza bedeli de bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

Kampanya Koşulları

 1. motosiklet.com, zaman zaman Mağazalara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. Mağazaların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ID'lerini kullanarak katılması zorunludur. Alt kullanıcıların ID'leri ile yapılan işlemler Mağazaya kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz.
 2. motosiklet.com tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup;
 3. motosiklet.com'un herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.
 4. Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin motosiklet.com tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.
 5. Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, Mağaza çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. Mağaza, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.